IGF-1 & 52 dieten

IGF-2 Insulinliknande tillväxtfaktor och Cancer
Genom att fasta stoppar man bildandet av IGF-1

IGF-1 eller insulinlike growth factor som förkortingen står för spelar en viktig roll i uppkomsten av canser, en förutsättning för att IGF-1 skall kunna bildas är god tillgång på näring. Med andra ord minskar produktionen av IGF-1 om man fastar, eftersom man då tillfälligt stryper tillgången på näring.

Hur fungerar IGF-1 och dess koppling till cancer


Celler är utrustade med en stor mängd receptorer som svarar mot olika hormoner, dessa bestämmer hur en cell skall reagera på olika situationer. De bestämmer t.ex. hur en cell som uppfattar smak skall reagera på salt och en mängd andra funktioner. Ett tjugotal av receptorerna tillhör en receptorfamilj som kallas för Kinareceptorerna (RTK), IGF-1-receptorn spelar en mycket avgörande roll för cancercellers överlevnad och för deras förmåga att överleva, växa och dela sig. När IGF-1-receptorn träffas av hormonet IGF-1 öppnas en rad kommunikationskanaler med cellens omgivning och den kan dela sig, växa och utveckla cancern. Men som jag tidigare skrivit, IGF-1 utsöndras bara om det finns god tillgång på näring. Genom att strypa tillgången på nöring dvs. att fasta eller att utsätta organismen för svält har cancercellerna väldigt små möjligheter att utvecklas.

Skyddar periodisk fasta mot cancer?

Mycket forskning pågår på området, men man vet att IGF-1 är viktig för cancers möjligheter att utvecklas och man vet att svält (eller fasta) kraftigt minskar produktionen av IGF-1. Det är alltså logiskt att anta att fasta kan ha en mycket gynsam inverkan på att förhindra att drabbas av cancer.

Senaste nytt om cancer – MTH1

Svenska forskare har hittat ett enzym (protein) som kallas för MTH1, enzymet är livsnödvändigt för cancerceller, men vad forskarna hittills har sett fyller de ingen funktion för andra celler. Därför kan man stopp acancer genom att neutralisera MTH1, läs mer här.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 2 dieten